Τυλιχτά - Wrapped

Προσθέστε υπότιτλο εδώ

Delivery

  • Πίτα Γύρο Χοιρινό - Pita Pork Gyros Pork                                                            3,00€
  • Πίτα Γύρο Κοτόπουλο - Pita ChickenGyros                                                          3,00€
  • Πίτα Καλαμάκι Χοιρινό - Pita Pork Skewer                                                          3,00€
  • Πίτα Καλαμάκι Κοτόπ. - Pita Chicken Skewer                                                      3,00€
  • Πίτα Κεμπάπ - Pita Kebab                                                                                       3,00€
  • Πίτα Μπιφτέκι - Pita Burger                                                                                   3,00€
  • Πίτα Κοντοσούβλι Χοιρινό - Pita kontosouvli Pork                                            3,50€
  • Πίτα Κοντοσούβλι Κοτόπουλο - Pita kontosouvli Chicken                               3,50€