Ποτά - Drinks

Προσθέστε υπότιτλο εδώ

Delivery

Μπύρες - Beers

  • Amstel 500ml                                                                                                             3,00€
  • Heineken 500ml                                                                                                        3,00€
  • Mythos 500ml                                                                                                            3,00€
Αναψυκτικά - Soft Drinks

  • Coca Cola 500ml                                                                                                        2,50€
  • Sprite 500ml                                                                                                               2,50€
  • Fanta 500ml                                                                                                               2,50€
  • Σόδα - Soda 500ml                                                                                                    2,50€