Σούβλα - On the Spit

Προσθέστε υπότιτλο εδώ

Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Prices may change without notice

Delivery

Κοντοσούβλι Χοιρινό - Pork "Kontosouvli" 11,00€

Κοντοσούβλι Κοτόπ. - Chicken Kontosouvli 11,00€

Κοτόπουλο ολόκληρο - Whole chicken 18,00€

Εξοχικό - Exochiko 11,00€

Αρνί (κιλό) - Lamp (kilo)  40,00€

Αρνί (μερίδα) - Lamp (portion) 17,50€