Σούβλα - On the Spit

Delivery

Κοντοσούβλι Χοιρινό - Pork "Kontosouvli" 14,00 €

Κοντοσούβλι Κοτόπ. - Chicken Kontosouvli 14,00 €

Κοτόπουλο ολόκληρο - Whole chicken 18,00 €

Εξοχικό - Exochiko 11,00 €

Αρνί (κιλό) - Lamp (kilo)  48,00 €

Αρνί (μερίδα) - Lamp (portion) 20,00 €

Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Prices may change without notice