Σούβλα - On the Spit

Προσθέστε υπότιτλο εδώ

Delivery

  • Κοντοσούβλι Χοιρινό - Pork "Kontosouvli"                                                                 9,00€
  • Κοντοσούβλι Κοτόπ. - Chicken Kontosouvli                                                                9,00€
  • Κοτόπουλο ολόκληρο - Whole chicken                                                                      15,00€
  • Εξοχικό - Exochiko                                                                                                           9,00€
  • Πανσέτα - Pancetta                                                                                                          9,00€
  • Αρνί (κιλό) - Lamp (kilo)                                                                                                30,00€
  • Αρνί (μερίδα) - Lamp (portion)                                                                                    10,00€