Σούβλα - On the Spit

Προσθέστε υπότιτλο εδώ

Delivery

  • Κοντοσούβλι Χοιρινό - Pork "Kontosouvli"                                                       10,00€
  • Κοντοσούβλι Κοτόπ. - Chicken Kontosouvli                                                      10,00€
  • Κοτόπουλο ολόκληρο - Whole chicken                                                              18,00€
  • Εξοχικό - Exochiko                                                                                                  10,00€
  • Αρνί (κιλό) - Lamp (kilo)                                                                                        40,00€
  • Αρνί (μερίδα) - Lamp (portion)                                                                            17,50€